Choroba w trakcie delegacji

delegacje, choroba

Co prawda wiosna to nie jest typowo chorobowy sezon jak np. jesień, ale pospolite przeziębienie może spotkać każdego, wystarczy lekkie osłabienie organizmu lub niewłaściwie dobrany strój przy kapryśnej pogodzie.

Co się stanie gdy choroba złapie pracownika w trakcie podróży służbowej?

W normalnej sytuacji, gdy pracownik nie jest w delegacji, idzie do lekarza bierze zwolnienie i choruje w domu lub w gorszym przypadku w szpitalu. Jednak gdy delegowany przebywa poza swoim domem, sytuacja jest bardziej skomplikowana, niezmiennie nadal powinien w pierwszej kolejności skonsultować się z lekarzem, jeśli to możliwe zakończyć podróż i wrócić do domu. Jeśli jest to niemożliwe to powinien pozostać w aktualnym miejscu lub innym uzgodnionym z pracodawcą.

Delegowanemu będącemu na chorobowym w delegacji przysługuje normalna dieta, tak jakby nadal pracował, dodatkowo należy mu się też zwrot kosztów leczenia, wizyt u lekarzy, pobytów w szpitalu, leków oraz innych niezbędnych kosztów. Nie należny się natomiast zwrot za rzeczy i leki, które nie były bezwzględnie konieczne jak np. suplementy, parafarmaceutyki, protezy ortopedyczne, dentystyczne, zabiegi i operacje z zakresu chirurgii plastycznej i medycyny kosmetycznej. Wszystkie koszty muszą być potwierdzone paragonami, fakturami lub rachunkami.

Delegowani, którzy podróżują po Europie, dobrze gdyby zaopatrzyli się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która wydawana jest bezpłatnie przez polski NFZ wszystkim ubezpieczonym obywatelom. Posiadacze takiej karty mają wtedy dostęp do takiej samej darmowej pomocy medycznej jak obywatele kraju, w którym aktualnie się znajdują, dodatkowo posiadanie takiej karty znacząco przyśpiesza uzyskanie odpowiedniej pomocy, ułatwiając znacznie biurokrację. W przypadku nie posiadania karty, wszystkie koszty trzeba zapłacić z własnych lub firmowych środków, a później po powrocie do kraju, dopiero wnioskować o ich zwrot.

Osoby, które bardzo często wyjeżdżają w delegacje powinny rozważyć zakup dodatkowego odpłatnego ubezpieczenia, które zabezpieczy je na wypadek choroby lub wypadku za granicą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *