Z jakim wyprzedzeniem należy poinformować pracownika o delegacji

Niestety nie istnieją żadne regulacje dotyczące okresu jaki musi zostać zachowany pomiędzy poinformowanie pracownika o wyjeździe, a jego faktycznym wyjazdem. W praktyce dłuższe delegacje są zawsze planowane wcześniej, bo wymagają przeanalizowania wyjazdu, rezerwacji noclegu czy przejazdów. Brak regulacji w tym zakresie może powodować zgrzyty na linii pracodawca-pracownik. Pracownik teoretycznie nie może odmówić wyjazdu nawet jeśli po kilkudniowym wyjeździe został poinformowany 5 min temu, chyba że jest osobą z niepełnosprawnością ruchową,…
Więcej

Nowa stawka diety

11 maja został złożony projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej. Podstawowym założeniem projektu jest zwiększenie wysokości diety za dobę o 8zł, obecna stawka to 30zł, więc w sumie nowa stawka wynosić będzie 38zł. Według autorów 8zł to odpowiednia kwota, która uwzględnia realny wzrost cen towarów i usług w latach 2013-2021. Wzrost stawki diety będzie rzutował na wzrost ryczałtu…
Więcej

Błędy popełniane w trakcie rozliczania delegacji

Rozliczanie delegacji po zbyt długim czasie Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej, rozliczenie powinno zostać przedłożone pracodawcy w terminie maksymalnie 14 dni od dnia zakończenia podróży. 2. Brak faktur i rachunków Delegowany powinien zawsze dołączyć do rozliczenia wszystkie rachunki, faktury, paragony lub inne potwierdzenia poniesienia kosztów, które zawiera w danym rozliczeniu. Niektórzy pracodawcy pozwalają w szczególnych przypadkach na rozliczanie kosztów bez potwierdzeń, zdając się wtedy na oświadczenie pracownika.…
Więcej

Kiedy podwyżki diet?

Obecne stawki diet mają już prawie 10 lat, ostania waloryzacja miała miejsce 1 marca 2013 r.! Niestety resort rodziny i polityki społecznej nadal nie podjął prac nad zmianę tego przykrego faktu, twierdząc że nie otrzymywali sygnałów, że je taka potrzeba oraz że nie chcą zwiększać kosztów prowadzenia działalności, wiec w najbliższym czasie nie ma co liczyć na ich wzrost. Przypomnijmy, że obecna stawka diety dla delegacji krajowej to 30zł i…
Więcej

Czy czas dojazdu do miejsca docelowego jest czasem pracy?

Standardowo czas poświęcony na dojazd do miejsca docelowego nie jest wliczany do czasu pracy pracownika, chyba że podróż odbywa się w godzinach pracy wynikających z umowy o pracę. Przykładowo jeśli pracownik ma stałe godziny pracy 7:00 – 15:00, to w przypadku gdy dotarcie do miejsca docelowego i powrót mieści się w tych godzinach, to czas ten będzie wliczony do godzin pracy. Natomiast podróż w innych godzinach, nie będzie już wliczona…
Więcej

Urlop w trakcie delegacji

Delegacje zazwyczaj trwają krótko, najczęściej 1-3 dni, ale zdarza się, że trwają nawet kilka miesięcy. W trakcie takiej dłuższej delegacji zazwyczaj każdy pracownik chce mieć chociaż kilka dni na odpoczynek albo załatwienie prywatnych spraw. Czy to możliwe? Jak to wtedy rozliczyć? Urlop w trakcie trwania podroży służbowej jest jak najbardziej możliwy i często praktykowany, szczególnie gdy delegacja odbywa się w jakimś egzotycznym, turystycznym miejscu. Oczywiście za dni kiedy pracownik jest…
Więcej
delegacje, choroba

Choroba w trakcie delegacji

Co prawda wiosna to nie jest typowo chorobowy sezon jak np. jesień, ale pospolite przeziębienie może spotkać każdego, wystarczy lekkie osłabienie organizmu lub niewłaściwie dobrany strój przy kapryśnej pogodzie. Co się stanie gdy choroba złapie pracownika w trakcie podróży służbowej? W normalnej sytuacji, gdy pracownik nie jest w delegacji, idzie do lekarza bierze zwolnienie i choruje w domu lub w gorszym przypadku w szpitalu. Jednak gdy delegowany przebywa poza swoim…
Więcej

Workflow

Czy jest workflow? Tłumacząc bezpośrednio z angielskiego jest ot przepływ pracy, a w pełnym tego słowa znacznie jest to przepływ informacji pomiędzy różnymi obiektami. W przypadku systemu DELEGACJE taki “przepływ pracy” umożliwia realne przyśpieszenie procesu delegacyjnego, poprzez możliwość tworzenia ścieżek akceptacyjnych. Określamy wtedy jak system ma się zachować w zdefiniowanych przypadkach. Przeanalizujmy sobie powyższy przykład. Punkt początkowy. Punktem początkowym jest stworzenie polecenie lub rozliczenia, system pozwala na tworzenie odrębnych ścieżek…
Więcej

Miejsce Powstawania Kosztów

Czy właściwie jest nr MPK? Do zarządzania firmową potrzebna jest wiedza gdzie generują się koszty i w jakiej kwocie, dlatego poszczególnym podstrukturom firmy przypisuje się nr MPK, tak by móc później analizować gdzie koszty są zbyt duże i gdzie je zoptymalizować. Miejsca Powstawania Kosztów mogą być rożnie określane, czasem dla całych oddziałów firmy, a czasem bardziej szczegółowo nawet dla poszczególnych działów, teamów lub osób, wszystko zależy od wielkości firmy oraz…
Więcej
zamówienie, delegacje

Zamawianie usług turystycznych cz. 3

Tworząc funkcjonalność zamówień w systemie DELEGACJE poza podstawowym celem czyli możliwością otrzymania kompleksowej oferty, staraliśmy się położyć duży nacisk na elastyczność i jak największą automatyzację całego procesu. W związku z tym dodaliśmy kilka ciekawych i przydatnych opcji: Dodatkowe parametry Możliwość wprowadzenia do formularza zamówienia swoich parametrów. Takie rozwiązanie pomaga w przekazywaniu informacji dotyczących oferty w sposób ustandaryzowany, eliminując podawania takich informacji w komentarzu lub komunikatorze. Administrator firmy może ustalić też…
Więcej