miejsce rozpoczęcia delegacji

Miejsce rozpoczęcia i zakończenia delegacji

Aby wyjazd pracownika był delegacją musi mieć charakter służbowy i wynikać z polecenia pracodawcy lub przełożonego, który w tym poleceniu określa termin wyjazdu i przyjazdu, dokąd ma się udać pracownik oraz gdzie ma rozpocząć i zakończyć delegację. Termin wyjazdu oczywiście powinien być dniem roboczym, w trakcie którego delegowany nie będzie na urlopie, chorobowym itd. Miejsce docelowe wynika jasno z charakteru podróży, jeśli delegowany ma się spotkać z kontrahentem w Krakowie…
Więcej

Samowolna zmiana środka transportu

Jedyne co pewne to zmiany, a co się stanie w przypadku gdy pracownik udający się w podróż służbową samowolnie zmieni środek transportu, na inny niż ten który został określony w poleceniu delegacji? W takiej sytuacji przede wszystkim delegowany powinien po powrocie razem z rozliczeniem, dołączyć pisemne oświadczanie o zmianie środka transportu wraz z uzasadnieniem dlaczego tak zrobił. W przypadku gdy delegowany nie uzgodnił tej zmiany z pracodawcą, można nie wypłacić…
Więcej

Podróży służbowa samochodem

Samochód to najczęściej wykorzystywany środek transportu w trakcie podróży służbowych, bo nawet jeśli lecimy samochodem czy jedziemy pociągiem albo autobusem to i tak na lotnisko czy dworzec zazwyczaj dostajemy się samochodem. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej jasno opisuje jaka jest stawka za każdy przejechany kilometr w zależności od rodzaju pojazdu oraz pojemności silnika: samochód osobowy o pojemności skokowej do 900 cm3 – 0,5214 złsamochód osobowy o pojemności skokowej powyżej 900 cm3 – 0,8358 złmotocykl…
Więcej

Czas to pieniądz! Jak szybciej rozliczać delegacje.

Głównym celem wdrożenia systemu do delegacji jest przyśpieszenie całego procesu rozliczania podróży służbowych w firmie. Dziś pokażemy w jaki sposób możemy przyśpieszyć ten proces, poprzez automatyzację wprowadzania danych do formularza rozliczenia, korzystając z autorskiej funkcjonalności importu danych z rezerwacji na formularz. Zazwyczaj przed wyjazdem w podróż służbową delegowany rezerwuje sobie hotel, loty, bilety czy inne niezbędne usługi np. dodatkowe ubezpieczenie na czas podróży. Korzystając z naszego systemu można później dane…
Więcej

Niech ktoś to zrobi za mnie

Ideą która przyświecała nam przy tworzeniu system do rozliczania delegacji była samodzielność, każdy użytkownik miał sam rozliczać swoje delegacje, a cały proces miał zostać przenosiny do systemu. Taki model przyjęliśmy na podstawie szeregu rozmów z naszymi klientami, którzy uskarżali się, że ich pracownicy mają problemy z rozliczeniami co powoduje częste błędy i pomyłki, wiele firm decydował się przez to nawet na przerzucenie obowiązku wypełniania druków delegacji na dział księgowości… System…
Więcej

Raporty

Niezbędnym elementem każdego systemu do delegacji jest moduł raportowania, który umożliwia analizę podróży służbowych pracowników. Raporty pełnią istotną rolę w kontroli pracowników, optymalizacji kosztów oraz rzutują na cały proces organizacji wyjazdów służbowych, dlatego projektując nasz system kładliśmy wielki nacisk na moduł raportowania, tak aby mógł być wykorzystany w jaki największym zakresie. Pierwszym krokiem przy tworzeniu raportu jest określenie jego typu (raport podsumowujący, raport podsumowujący z przewalutowaniem NBP, raport refakturowanie z…
Więcej

Numeracja delegacji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami delegacje muszą być ponumerowane, sposób numeracji nie jest określony, ważne żeby została zachowana ciągłość, nie można dopuścić do sytuacji w której wcześniejsza delegacja zostaje usunięta i w jej miejscu jest przeskok np z numeru 5 na nr 7, w takim przypadku trzeba anulować/wycofać delegację, a nie ją usunąć. Można usuwać jedynie delegacje, których nr jest aktualnie najwyższy, ponieważ nie wypłynie to na zerwanie ciągłości. W naszym…
Więcej

Jak przygotować się do delegacji

Wyjazd służbowy przez niektórych traktowany jest jak przywilej, przez innych jako przykry obowiązek, jednakże w obu przypadkach trzeba przygotować się do delegacji, aby uniknąć kłopotów. Warto przed wyjazdem ustalić z pracodawcą wszystkie szczegóły, np. z jakich środków transportu możemy korzystać, a jakich mamy unikać, w jaki sposób mamy rozwiązać kwestię noclegu, czy mamy pobrać zaliczkę i w jakiej kwocie, czy będziemy dysponować budżetem na inne wydatki np. na zaproszenie klienta…
Więcej

Wszystko w jednym miejscu

Logowanie się do kilku systemów to nie tylko strata czasu, ale też niepotrzebne przechowywanie lub zapamiętywanie kilku loginów i haseł. Nasz system to nie tylko możliwość rozliczania delegacji i związane z tym funkcjonalności, ale także dostęp do wielu innych zasobów: Faktury podglądu wszystkich fakturmożliwość pobrania faktur bezpośrednio z systemupodgląd poszczególnych pozycji na fakturzeeksport dokumentów do systemu Optimainformacje o płatnościach 2. Rezerwacje podgląd wszystkich rezerwacji z podziałem na loty, hotele, kolej…
Więcej

Zastępstwa w systemie do delegacji

Każdy pracownik musi wcześniej czy później iść na przynależny mu urlop, taka absencja nie może jednak sparaliżować pracy przedsiębiorstwa, a przy tym nie może też obciążać pracownika obowiązkami na urlopie. Nasz system do delegacji przewiduje takie scenariusze, nieodłączną funkcjonalnością jest moduł zastęp, który umożliwa dodawanie zastępstw i możliwość zastępującemu logowanie się do systemu w kontekście zastępowanego. Domyślnie każdy użytkownik możne nadać zastępstwo za siebie każdej osobie z systemu, natomiast administrator…
Więcej