Delegowany nocuje u rodziny, czy należy mu się zwrot

Czasem zdarza się, że pracownik w delegacji jedzie to miejscowości, w której ma rodzinę, czy w takim przypadku należy mu się wtedy jakiś zwrot? Tak należy się ryczałtowy zwrot wynoszący 150% w przypadku delegacji krajowej oraz 25% limitu hotelowego obowiązującego w danym państwie według Rozporządzenia w przypadku delegacji zagranicznej.

Ryczałt wypłacany jest w momencie gdy pracownikowi przysługuje nocleg i nie został mu zapewniony przez pracodawcę oraz delegowany nie rozlicza noclegu w inny udokumentowany sposób.

Ryczałt nie przysługuje w momencie gdy pracownik wysłany jest w delegację do miejsca swojego zamieszkania, wtedy przyjmuje się, ze może nocować za darmo we własnym domu czy mieszkaniu. A co z delegacją do miejsca zameldowania? W takim przypadku należy się ryczałt ponieważ, ważne jest miejsce faktycznego zamieszkania a nie zameldowania.

Ryczałt na nocleg nie przysługuje też w momencie gdy delegowany ze względu na odległość ma możliwość codziennego powrotu do miejsca zamieszkania stałego lub czasowego.

Ryczałt jest wypłacany w momencie, gdy pracownik spełnia wszystkie wymagania, czyli nie może wracać codziennie do domu, nie ma zapewnionego noclegu oraz nie rozlicza go w inny sposób i jest to nie zależne czy faktycznie poniósł jakieś koszty, czy nie bo np. spał u rodziny czy znajomych za darmo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *