Kiedy przysługuje ryczałt za nocleg

Delegacje nocleg ryczałt

Ryczałt za nocleg w podróży służbowej przysługuje delegowanemu w momencie, gdy w trakcie trwania delegacji podróżujący korzystał z noclegu, ale pod pewnymi warunkami:

  1. W przypadku delegacji krajowej nocleg musi trwać co najmniej 6 godzin i musi odbywać się w przedziale godzin od 21 do 7.

Przykład: pracownik rozpoczął delegację o 15:00, przejazd zakończył o 3:00, a następnie o 10:00 ruszył w dalszą podróż, czy w takim przypadku należy mu się ryczałt? NIE, ponieważ w przedziale 21-7, jego nocleg trwał tylko 3 godziny, a nie co najmniej 6.

2. W przypadku delegacji zagranicznej chociaż część delegacji musi odbywać się w godzinach nocnych.

Przykład: delegowany rozpoczął delegację o 18:00, przejazd zakończył o 4:30, a następnie o 7:00 ruszył w dalszą podróż, czy ryczałt powinien zostać wypłacony? TAK, ponieważ w przypadku delegacji zagranicznych nie ma limitu związanego z minimalną ilością godzin, należy jednak pamiętać że chociaż część delegacji musi zahaczyć o noc.

3. Delegowany nie może mieć zapewnione darmowego noclegu przez pracodawcę.

Przykład: delegowany nocuje u znajomego czy rodzinny więc nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów, czy należy mu się ryczałt? TAK, należy się ryczałt, ponieważ pracownik nie miał zapewnionego noclegu oraz nie przedstawił rachunków czy faktur za usługę hotelową.

Wartość ryczałtu

Wartość wypłacalnego ryczałtu zależy przede wszystkim od tego, czy delegacja odbywała się tylko na terenie Polski, czy poza granicami naszego kraju. W przypadku delegacji krajowej stawka ryczałtu wynosi 150% stawki diety, aktualnie jest to 57zł. Dla delegacji zagranicznych ryczałt to 25% limitu noclegowego określonego dla danego Państwa w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *