Limit na nocleg

Jadąc w delegację podróżując musi mieć możliwość odpoczynku, sposoby rozliczenia noclegów są różne, ale czy ustawodawca nakłada jakieś limity na koszty takiego noclegu?

Tak, zgodnie z rozporządzeniem dla delegacji krajowej

§ 8. 1. Za nocleg podczas podróży krajowej w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety.

Według badań z 2021 średnia cena noclegu w Polsce to 370zł, obecnie wartość diety to 30zł dziennie, nie jest to dużo, przy obecnych cenach jest to stawka wręcz głodowa i nie ma żadnych sygnałów, aby miało się to w najbliższym czasie zmienić. Jednak mając do dyspozycji dwudziestokrotność tej stawki tj. 600zł, widać że jest to sporo jak za jedną dobę nawet w dobrym hotelu.

Trochę inaczej ma się sytuacja w przypadku delegacji zagranicznych, tutaj też obowiązują limity, ale:

§ 16. 1. Za nocleg podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu określonego w poszczególnych państwach w załączniku do rozporządzenia.

Czyli dla różnych krajów obowiązują różne stawki, która są dokładnie określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Nasz system wyposażony jest w funkcjonalność, sprawdzającą czy dzienny limit na nocleg nie został przekroczony. Jeśli delegowany przekroczył limit, wyświetla mu się odpowiedni komunikat, ale delegacja może zostać rozliczona i wysłana do akceptacji. Jednakże w takim przypadku zarówno na druku rozliczenia jak i na formularzu decyzyjnym znajdzie się informacja o przekroczeniu limitu i to od przełożonego zależy czy takie nadużycie będzie zaakceptowane czy nie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *