Miejsce Powstawania Kosztów

Czy właściwie jest nr MPK?

Do zarządzania firmową potrzebna jest wiedza gdzie generują się koszty i w jakiej kwocie, dlatego poszczególnym podstrukturom firmy przypisuje się nr MPK, tak by móc później analizować gdzie koszty są zbyt duże i gdzie je zoptymalizować. Miejsca Powstawania Kosztów mogą być rożnie określane, czasem dla całych oddziałów firmy, a czasem bardziej szczegółowo nawet dla poszczególnych działów, teamów lub osób, wszystko zależy od wielkości firmy oraz charakteru przedsiębiorstwa.

Czy system DELEGACJE pozwala zarządzać nr MPK?

Oczywiście, że tak, każda podróż służbowa to dla pracodawcy koszt, który musi ponieść. Diety, noclegi, przejazdy, ryczałty… samo się nie zapłaci.

Z poziomu administratora możemy zarządzać Miejscami Powstawania Kosztów, określamy jakie nr MPK będą dostępne w systemie oraz którzy użytkownicy będą mieli dostęp do poszczególnych nr. Dodatkowo w przypadku najczęściej wykorzystywanych MPK możemy przypisać je jako domyślne do poszczególnych osób, tak aby przyśpieszyć rozliczanie i jak najwięcej pól na formularzu móc wypełnić z automatycznie.

Dla każdego nr MPK możemy określić też budżet, wtedy tworząc raport możemy sprawdzić w jakim stopniu budżet został już wykorzystany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *