Numeracja delegacji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami delegacje muszą być ponumerowane, sposób numeracji nie jest określony, ważne żeby została zachowana ciągłość, nie można dopuścić do sytuacji w której wcześniejsza delegacja zostaje usunięta i w jej miejscu jest przeskok np z numeru 5 na nr 7, w takim przypadku trzeba anulować/wycofać delegację, a nie ją usunąć. Można usuwać jedynie delegacje, których nr jest aktualnie najwyższy, ponieważ nie wypłynie to na zerwanie ciągłości.

W naszym systemie, sposób numeracji dokumentów (zarówno poleceń jak i rozliczeń) jest rozwiązany w trojaki sposób:

  • Numer nadawany automatycznie – system sam nadaje numeracje, sam dba o ciągłość numeracji, użytkownik nie musi sobie tym zaprzątać głowy
  • Numer nadawany automatycznie z możliwością edycji – numeracja działa jw., z tą różnicą, że użytkownik może sam zmienić nr lub np dopisać coś do numeracji, jeśli nic nie zostanie wprowadzone nr nada się automatycznie, jeśli coś zostanie wprowadzone w polu numeracji to przyjęty zostanie wprowadzony nr
  • Numer nadawany ręcznie – w przypadku tej opcji użytkownik sam wprowadza nr delegacji, system w żaden sposób nie integruje w numerację

Poza wyborem typu nadawania numeracji, należy też wybrać datę bazową oraz szablon numeracji.

Szablon numeracji automatycznej administrator firmy może określić samodzielnie, na podstawie dostępnych tagów tworzy maskę numeracji, wybiera typ dokumentu, którego dotyczy ta numeracja (rozliczenie, polecenie) oraz typ resetowania numeracji (miesięczny, roczny, z podziałem na wyjazdy krajowe, zagraniczne itd.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *