Pracownik zgubił bilet

Jeśli delegowany zgubił bilet, to nadal przysługuje mu prawo do zwrotu kosztów i pracodawca nie może tych kosztów nie zwrócić, może jednak mieć swoje wymagania. Pracodawca powinien w takim przypadku zażądać napisania przez delegowanego oświadczenia, że bilet został zgubiony, koszt został poniesiony w związku z odbywaniem podróży służbowej.

Pracodawca nie ma natomiast możliwości wymagania by delegowany w jakikolwiek inny sposób potwierdzał faktyczne poniesienie kosztu czy to poprzez dodatkową kontrolę czy poprzez żądnie dostarczenia cennik danego przewoźnika, gdyż cena biletu w chwili zakupu mogła być inna niż w cenniku ze względu na czas jego zakupu, promocje, przedsprzedaż czy sposób zakupu.

Dodatkowo takie dodatkowe działania byłby nadużyciem obowiązków opisanych w rozporządzeniu. W przypadku utraty biletu domniema się, że pracownik nie zrobił tego celowo i dopiero po udowodnieniu mu celowego działania, można by zakwestionować wartość tego kosztu.

Utrata czy zagubienie biletu to nie jedyny przypadek, sytuacja ma się identycznie w przypadku każdego innego dokumentu kosztowego poniesionego w trakcie odbywania podróży służbowej.

Pracownicy nie powinni jednak nadużywać tego prawa, bo może to skutkować pogorszeniem stosunków pracownik-pracodawca, ale to już temat na osobny wpis.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *