Samowolna zmiana środka transportu

Jedyne co pewne to zmiany, a co się stanie w przypadku gdy pracownik udający się w podróż służbową samowolnie zmieni środek transportu, na inny niż ten który został określony w poleceniu delegacji?

W takiej sytuacji przede wszystkim delegowany powinien po powrocie razem z rozliczeniem, dołączyć pisemne oświadczanie o zmianie środka transportu wraz z uzasadnieniem dlaczego tak zrobił. W przypadku gdy delegowany nie uzgodnił tej zmiany z pracodawcą, można nie wypłacić mu zwrotu środków za podróż samodzielnie wybranym środkiem transportu.

Zazwyczaj w takich przypadkach wszystko zależy od przełożonego oraz okoliczności, jeśli np. samochód zepsuł się tuż przed wyjazdem to oczywistym jest, że pracownik musiał wybrać inny alternatywny środek transportu, jednakże nie zwalnia go to z poinformowania o tym przełożonego przed kontynuowanie podróży i uzyskania odpowiedniej nawet ustnej zgody.

Rodzaj środka transportu oraz jego klasę powinien określi przełożony w poleceniu podróży, obecnie obowiązujące przepisy prawa nie ograniczają pracodawcy w tym zakresie, z jednym wyjątkiem. Pracodawca nie może zmusić pracownika do wykorzystywania prywatnego samochodu w celach służbowych. W takiej sytuacji pracownik musi wyrazić zgodę na jego wykorzystanie i powinno się to uzgodnić jeszcze przed wprowadzeniem polecenia wyjazdu. Jeśli będzie inaczej pracownik może wnioskować o zmianę środka transportu, a w skrajnej sytuacji nawet odmówić wyjazdu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *