W jakiej walucie wypłacić zaliczkę

W przypadku delegacji krajowej to nie jest problem bo zaliczkę wypłacamy w PLN bo taka też waluta obowiązuj w naszym kraju. Problem zaczyna się gdy mamy delegację zagraniczną i to reguluje już rozporządzenie, w którym możemy wyczytać, że pracownik powinien otrzymać zaliczkę w walucie obcej pokrywającą wszystkie niezbędne koszty podróży zagranicznej, wysokość zaliczki powinna być wstępnie wyliczona przez pracodawcę lub pracownika. Delegowany może też otrzymać zaliczkę w złotówkach, ale tylko jeśli sam wyrazi na to zgodę, wtedy wstępnie odliczona kwota w obcej walucie powinna być przeliczona na złotówki po średnim kursie z dnia wypłaty zaliczki według danych określonych przez NPB.

Po powrocie delegacja powinna zostać rozliczona w walucie otrzymanej przed wyjazdem zaliczki, w walucie wymienialnej albo w złotówkach, co ważne według średniego kursu z dnia jej wypłacenia. Niestety jest to czasem pewien problem gdyż kursy walut są zmienne i w przypadku dłuższych podróży może powstać duża różnica.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *