Wysokość diety w zagranicznej podróży służbowej

Diety w podróży zagranicznej oblicza się inaczej niż w przypadku delegacji krajowych, stawka jest różna w zależności od kraju, do którego wyjeżdża delegowany. Inaczej liczona jest też wysokość diety w stosunku do czasu spędzonego w trakcie podróży. Gdy wyjazd trwa do 8 godzin dieta wynosi 1/3 obowiązującej w danym kraju stawki, gdy trwa 8-12 przysługuje 1/2 stawki, a gdy ponad 12 godzin przysługuje pełna stawka.

W przypadku delegacji zagranicznych dieta z założenia ma pokrywać poza wyżywieniem także inne drobne koszty podróży, dlatego też inaczej zmniejszana jest dieta w przypadku zapewnionego posiłku. Jeśli delegowany miał zapewnione śniadanie jego dieta pomniejsza się o 15%, a gdy miał zapewniony obiad lub kolacje, to stawka pomniejsza się o 30% za każdy z tych posiłków. Tak samo jak w przypadku delegacji krajowej wliczają się w to także posiłki zawarte w usługach hotelarskich. W przypadku delegacji zagranicznej podróżującemu zawsze (nawet przy zapewnionym wyżywieniu) zostaje 25% stawki diety na inne wydatki. Należy jednak pamiętać, że te koszty nie muszą być w żaden sposób udokumentowane, jeśli delegowany nie wyda tej kwoty to i tak musi mu zostać wypłacona.

W treści rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługującej z tytułu podroży służbowej, znajdziemy również zapis mówiący o tym, że pracownik powinien dostać przed wyjazdem zaliczkę w obcej walucie, która ma pokryć niezbędne koszty, na wniosek delegowanego zaliczka może być wypłacona w walucie polskiej. Rozliczenie takiej podróży powinno odbyć się w walucie otrzymanej zaliczki, albo polskiej, ewentualnie w innej walucie wymienialnej, według średniego kursu z dnia wypłacenia zaliczki.

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8181782,kodeks-pracy-2021-dieta-zagraniczna-jak-obliczyc-jej-wysokosc.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *