Zastępstwa w systemie do delegacji

Każdy pracownik musi wcześniej czy później iść na przynależny mu urlop, taka absencja nie może jednak sparaliżować pracy przedsiębiorstwa, a przy tym nie może też obciążać pracownika obowiązkami na urlopie. Nasz system do delegacji przewiduje takie scenariusze, nieodłączną funkcjonalnością jest moduł zastęp, który umożliwa dodawanie zastępstw i możliwość zastępującemu logowanie się do systemu w kontekście zastępowanego. Domyślnie każdy użytkownik możne nadać zastępstwo za siebie każdej osobie z systemu, natomiast administrator systemu może dodać takie zastępstwo każdej osobie za każdego użytkownika.

Osoba logująca się do systemu, jeśli ma dodane zastępstwo jest informowana o tym fakcie odpowiednią ikoną i w każdej chwili może zalogować się w kontekście zastępowanego użytkownika, niewątpliwym plusem takiego rozwiązania jest brak potrzeby przekazywania swoich danych dostępowych osobie, która będzie nas zastępowała, dodatkowo na etapie dodawania zastępstwo możemy od razu ustawić na jaki okres nadajemy dane zastępstwo.

Kolejną funkcjonalnością, którą można wykorzystać w trakcie nieobecności pracownika to oddelegowanie uprawień, jeśli nie chcemy dawać zastępcy pełnego dostępu do naszego konta możemy oddelegować mu nasze uprawienia, jedno, dwa lub nawet wszystkie. Zastępca wtedy nie pracuje w systemie w kontekście zastępowanego, a w swoim posiadając odpowiednie choć oddelegowane uprawnienia, oczywiście tak jak w przypadku zastępstw dany użytkownik może oddelegować tylko te uprawnienia które sam posiada, a tylko administrator ma dostęp do oddelegowania wszystkich uprawnień dostępnych w systemie. Ta funkcjonalność może mieć też dodatkowe zastosowanie gdy np. ktoś ma asystenta i chce mu zlecić część swojej pracy może na ten czas lub bezterminowo oddelegować mu swoje uprawienia.

System umożliwia też nadawanie takich samych uprawień kilku osobom, więc w przypadku gdy pracownik wyśle polecenie lub rozliczenie do akceptacji to wszystkie osoby z uprawieniami mogą dostać powiadomienie i jeśli tylko jedna zaakceptuje, to dokument zostanie zatwierdzony, dodatkowo można też wybrać czy akceptacja ma być dostępna tylko z poziomu systemu po zalogowaniu, czy wystarczy tylko kliknąć w przycisk w mailu z powiadomieniem, bez logowania do systemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *